Jak už sám název naší organizace napovídá, je naší hlavní náplní výuka a výcvik šermu, a to především druhé poloviny 15. století. Jedná se o určitý druh bojového umění na evropské půdě té doby a my se snažíme ukázat našim spoluobčanům a dětem, jak to tehdy asi bylo. Je samozřejmé, že pouze u šermu této doby nezůstaneme, mimo techniku šermu, typy zbraní a heraldiku se náš spolek zajímá o udané období i v dalších oblastech života lidí, kteří k této době neodmyslitelně patří. Hledáme určité spojitosti s dnešním člověkem a pochopení pro dobu nazvanou historiky „středověk“.

Dnešní lidé žijí svým (dobou daným) hektickým tempem daným dobou a vlastně je ani nenapadne, že kdysi si lidé dokázali i bez současné poměrně dokonalé techniky najít čas na něco jiného, než(li) je televize. Byli to lidé s obrovskou touhou a chutí něco dokázat a sama historie ukazuje, že se mezi nimi našla spousta velikánů, kteří pro dnešní svět znamenají nezapomenutelný rámec osudné chvíle dané v tom okamžiku, jako odpověď na lidskou důstojnost.

Také naše sdružení, které se snaží spolupracovat s dětmi, si je vědomo špatných vlivů, které dnešní uspěchaná doba na mládež v jakékoliv věkové skupině má. Sám dospělý člověk má často spoustu práce se zvládáním nároků současného světového trendu a my se takto snažíme právě těm mladým lidem nabídnout trochu víc než jen prázdnou ulici a partu, ve které se ve většině případů naučí jen krást nebo brát drogy.

Dáváme těmto dětem možnost opustit ulici a ukazujeme jim naši historii tak, aby v ní bylo i něco jiného, než(-li) jen to rvaní. Mladí lidé se pod naším vedením učí historii našeho národa, etiketu a ohleduplnost vůči svému okolí. Zároveň klademe velký důraz na sebekázeň, čest a povinnosti každého jednotlivce a ukazujeme na tom jak chování jednoho může ovlivnit osudy ostatních členů. Snažíme se, aby naši mladí bojovníci měli možnost ukázat své umění na veřejných vystoupeních po republice i v zahraničí a dáváme jim tak možnost se předvést před svými rodinnými příslušníky, kteří někdy nemají ani ponětí o tom, že ve svém potomku mají rozeného rytíře a spolehlivého člena rodiny. Jsme sice prozatím sdružení malé, ale již nyní vykazujeme jisté úspěchy, které se do budoucna již rýsují ve větších akcích a možnostech.

 

Občanské sdružení "Šermířský spolek Jeseník" vzniklo 11.června 2002.

Je registrováno u MINISTERSTVA VNITRA  pod č.j. VS/1-1/50463/02-R

IČO: 26 59 38 58

bankovní spojení Česká spořitelna a.s.expozitura Jeseník

č.ú.: 185 0132 389/0800